Friday, May 1, 2015

คนที่อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวตลอดนั้นจะมีโชคลาภจากการทำงาน....คนที่อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวตลอดนั้นจะมีโชคลาภจากการทำงาน....
 ทำอะไรจะไม่ติดขัด บางครั้งจะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นซึ่งไม่ต้องตกใจอะไร เทวดาประจำตัวท่านเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์แม้กระทั่งให้โชค ให้ลาภ แต่จะได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่บุญของคนนั้นถึงเวลาส่งผลหรือไม่
- บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณกับอาชีพโดยตรง เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดี อย่าลืมว่าการบูชาท่านนั้นเป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือ ดังนั้นต้องเอาแนวทางปฏิบัติของท่านในด้านต่างๆ มาปฏิบัติในอาชีพของตนถึงจะเกิดปาฏิหาริย์ได้
เช่น ท่านที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม ต้องทราบว่า พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น พระองค์ท่านมีเมตตาสูง ชอบช่วยเหลือคน คนที่บูชาก็ต้องยืดหลักการเมตตา การช่วยเหลือคน การทานตามแบบอย่างพระองค์ท่าน
ท่านที่นับถือพระพิฆเณศ ท่านต้องรู้ว่าพระพิฆเณศ ท่านเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ คนที่บูชาก็ต้องหมั่นแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างไม่ย่อท้อ หรือท่านที่นับถือเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรฯ ท่านต้องรู้ว่าเสด็จเตี่ยท่านเป็นทหารกล้าเป็นคนจริง พระองค์ท่านรักชาติ รักแผ่นดินเท่าชีวิต มีสัจจะ พระองค์ท่านไม่ชอบคนโกงกิน ปล้นแผ่นดินฉ้อราษฎร์บังหลวง
ดังนั้นต้องทำหน้าที่ปฏิบัติแบบพระองค์ท่านอย่าทำในสิ่งที่ท่านเกลียดหรือตรงกันข้ามเป็นอันขาด เพราะต่อให้ไปไหว้จุดธูปทุกวัน บูชาท่านทุกวันแต่ยังสร้างกรรมไม่ดีสวนทางกับท่าน
ให้ร้อยชาติพันชาติ ก็ไม่มีวันเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างแท้จริง..

ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก..

No comments:

Post a Comment