Wednesday, November 3, 2010

วาสนาของชายและหญิง ที่ดี คืออะไร..

วาสนาของชายและหญิง ที่ดี คืออะไร.......
โดย ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
อาจารย์อันติกา   อริยชวัล

ชายที่วาสนาที่ดีนั้น ต้องมีอยู่ 3ประการคือ

1.ชายต้องมีหน้าผากที่กว้าง หมายถึง การเป็นผู้มีสติปัญญาดี สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีผู้ที่อุปภัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือด้านการงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

2.ชายที่ปากกว้างสี่ทิศ หมายถึง การที่ต้องมีความหนักแน่น เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง รู้จักพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ไปอยู่ที่ใดก็ไม่ขาดผู้สนับสนุน
 3.ชายที่กินที่เสียง เสียงแสดงศักยภาพให้รู้ว่าเจ้าตัวเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจมากน้อยเพียงใด น้ำเสียงที่ดีของผู้ชาย ต้นเสียงต้องทุ้ม มีน้ำเสียงใสกังวานประดุจระฆังเนื้อดี หมายถึง เจ้าตัวเป็นผู้มีบุญวาสนาในตำแหน่งอาชีพ การงานเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ฟังแต่เสียงแม้ไม่เห็นหน้าก็ทำให้ผู้ฟังหลงใหลปลาบปลื้ม หรือเกรงใจยอมสยบให้
หญิงที่วาสนาดีนั้น ต้องมีอยู่ 3 ประการคือ

1.หญิงกินที่ผิว คือหญิงที่ต้องมีผิวดี จะเป็นผิวดำ ผิวเหลือง หรือจะเป็นผิวสีใดๆก็ตาม ขอให้ผิวนั้นมีประกายสดใสไม่แห้งกร้าน แลดูหมองคล้ำเป็นรอยช้ำเป็นจ้ำ แต่ควรมีเลือดฝาดอมชมพูนั่นคือความเจริญรุ่งเรือง มีโชคทางการเงิน

2.หญิงกินที่คิ้ว   หญิงควรมีรูปคิ้วโค้งสวยได้รูปรับกับรูปตา หัวคิ้วเริ่มเสมอหัวตา หางคิ้วยาวเสมอหางตา หรือยาวเลยไปเล็กน้อย เส้นขนคิ้วเรียงกันเป็นแนวนอนอย่างมีระเบียบ หมายถึง เจ้าตัวเป็นกุลสตรีที่มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล ไม่ขาดผู้ให้การสนับสนุน มักมีผู้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ ได้คู่ครองที่ดี คู่ครองเกรงใจ แต่หากหญิงใดไม่มีขนคิ้วหรือขนคิ้วแตกกระจาย หมายถึง เจ้าตัวเป็นคนอาภัพ ขาดผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ต้องก่อร่างสร้างตัวหรือพึ่งตนเองได้เท่านั้น

3.หญิงกินที่คาง คางคือความสุขสบายเมื่อชีวิตบั้นปลาย หากหญิงมีคางกลมมนอิ่มเต็ม หมายถึง เจ้าตัวเพียบพร้อมด้วยบริวารลูกหลาน หรือสามีเอาใจใส่ดูแลเมื่อถึงบั้นปลายชีวิตมีฐานะมั่นคง   หากหญิงใดมีคางแหลมบางหรือคางสั้น หมายถึง เจ้าตัวมีวิถีชีวิตที่ลำบาก เงียบเหงาไร้ที่พึ่งเมื่อยามบั้นปลายชีวิต....

ด้วยความรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
อันติกา   อริยชวัล ธูปพลังรัก


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment