Friday, November 5, 2010

ชื่อกับโชคชะตาความรัก...

ชื่อกับโชคชะตาความรัก...

โดย ธูปพลังรัก  พลังจิตจักรวาล
Master  Antiga   Ariyachawul
(อาจารย์ อันติกา  อริยชวัล)


การดูชื่อตัวนี้จะดูว่าอักษรใดตรงกับกำลังของดาวดวงใดจึงอาจจะต่างกับตำราที่เปรียบเทียบตัวอักษรต่างๆ กับตัวเลขต่างๆ ก.ไก่ ตรงกับเลข1
แต่ตำรา นี้ อักษร ก.ไก่ จะตรงกับเลข15 อันเป็นกำลังของดวงจันทร์ วิธีการดูดวงโชคชะตาในตำราความรักตำรานี้ ให้บวกกันเฉพาะชื่อตัวเท่านั้นมิต้องนำนามสกุลมาบวกด้วย เนื่องจากจะดูที่โชคชะตาส่วนตน มิได้ดูโชคชะตาโดยรวมทั้งชีวิต
ให้เขียนชื่อลงบนกระดาษ แล้วดูทีละตัวว่าตัวอักษรใดตรงกับกำลังดาวที่ช่องใดบ้าง (ไม้เอก ไม้โท ตัวการันต์ให้ตัดทิ้งไม่นับ) จากนั้นนำตัวเลขมาบวกกัน ได้ผลลัพธ์เท่าใดก็ให้บวกกันเองจนกว่าจะได้เป็นเลขตัวเดียวแล้วจึงค่อยไปดูคำทำนาย
หมายเหตุ  ถ้าชื่อใดมี อ ขอให้ใช้เป็นกำลังดาวอาทิตย์น่ะค่ะ

 ตารางเทียบตัวอักษรของชื่อกับกำลังดาว
1.สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ    คือ ดาวอาทิตย์ มีกำลัง6
2.อักษร ก ข ค ฆ ง                   คือดาวจันทร์ มีกำลัง 15
3.อักษร จ ฉ ช ซ ฌ  ญ             คือดาวอังคาร มีกำลัง 8
4.อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ             คือดาวพุธ มีกำลัง 17
5.อักษร ด ต ถ ท ธ น                คือดาวเสาร์ มีกำลัง 10
6.อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        คือดาวพฤหัสบดี มีกำลัง19
7.อักษร ย ล ร ว                         คือดาวราหู มีกำลัง 12
8.อักษร ศษ ส ห ฬ ฮ                 คือดาวศุกร์ มีกำลัง 21

ตัวอย่าง  ชื่อ ภราดร
ภ = ดาวพฤหัสบดี 19
ร    = ดาวราหู           12
 า    = ดาวอาทิตย์        6
ด     = ดาวเสาร์         10
ร      = ดาวราหู          12
19+12+6+10+12     = 59
5+9                         = 14
1+4                          = 5
ดูคำทำนายที่หมายเลข 5

คำทำนาย

หมายเลขที่1 : ดาวอาทิตย์
1.โชคชะตาดีจะโดดเด่น
2.จะได้เป็นผู้นำ
3.ค่อนข้างต้องเหนื่อยกับการดูแลจัดการ
4.ดวงความรักดี เป็นที่รักของผู้อื่นเสมอ
5.มักมีคนเข้ามาชอบทั้งๆที่รู้ว่ามีคู่แล้ว
6.มักทุ่มเทความรักมากจนตัวเองทุกข์

หมายเลข2 : ดาวจันทร์
1.โชคชะตาดี เป็นคนมีเสน่ห์
2.ค่อนข้างอ่อนไหว คิดมาก
3.ดวงความรักดีปานกลาง มีความรักหลายครั้ง
4.ผูกพันกับคนรัก แต่ไม่อยากถูกผูกมัดจริงจัง
5.ตัวเองมักละเอียด จู้จี้เกินไป
6.รักใครก็มักทุ่มเทอย่างแม่ห่วงลูก

หมายเลข3   : ดาวอังคาร
1.โชคชะตาไม่ดีนัก มีอุปสรรคบ่อยๆ
2.มักต้องเหนื่อยใจกายเสมอ
3.เป็นคนสมถะ ชอบชีวิตเรียบง่าย
4.ดวงความรักไม่ดี มีการหย่าร้าง
5.คนที่รักไม่ได้ คนที่ได้ไม่รัก
6.แต่หัวใจไม่เคยต้องเหงารัก

หมายเลข4 : ดาวพุธ
1.โชคชะตาปานกลาง ต้องวางเป้าหมายชีวิตให้ดี
2.จิตใจช่างวิตกกังวล ขาดความเชื่อถือศรัทธา
3.เป็นคนมีเสน่ห์ เจ้าชู้ และฉลาด
4.ดวงความรักไม่ดี มีรักไม่ยั่งยืนสักครั้ง
5.จิตใจรักมักทุกข์ง่ายแต่ไม่แสดงออก
6.มีการเดินทางและเปลี่ยนแปลงบ่อย

หมายเลข5 : ดาวพฤหัสบดี
1.โชคชะตาดี มีความสำเร็จในชีวิต
2.มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป
3.มีคนรักมาก แต่ก็มีคนชังไม่น้อยเลย
4.ดวงความรักไม่ดีนัก เปลี่ยนคู่บ่อย
5.เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญ
6.รักแบบเป็นผู้ใหญ่ ใช้เหตุผลกว่าอารมณ์

หมายเลข6 : ดาวศุกร์
1.โชคชะตาดี มีบุญวาสนามาก
2.ชีวิตมีความสุขและมีความสำเร็จโดดเด่น
3.มักมีชีวิตที่สุขสันต์หรรษา มีอารมณ์สุนทรีย์
4.ดวงความรักดี ไม่ค่อยผิดหวังในรัก
5.คนรักจะดูแลเอาใจใส่ดีมาก
6.จะมีคนเข้ามาชื่นชมรักใคร่อยู่ตลอดชีวิต

หมายเลข7 : ดาวเสาร์
1.โชคชะตาดี มีความสุข มีความก้าวหน้า
2.มีความฉลาดเฉลียวและเด็ดเดี่ยวมาก
3.มักต้องทำงานกับภาษาจึงจะดี มิว่าพูดหรือเขียน
4.ดวงความรักดี จะสมหวังในรัก
5.จิตใจชอบฝันใฝ่แต่เรื่องความรักเสมอ ค่อนข้างเจ้าชู้
6.มีความรุ่มร้อนและความเศร้าอยู่ในใจเสมอ

หมายเลข8 : ดาวราหู
1.โชคชะตาดี จะมีอำนาจบารมีมาก
2.จะได้เป็นผู้นำ ชีวิตโดดเด่น
3.มักนึกถึงแต่ตัวเองก่อนคนอื่นในบางเรื่อง
4.อารมณ์ผันแปรขึ้นลงง่ายเหมือนกัน
5.เวลารักใครมักใช้แบบลุ่มหลงมัวเมา
6.มีความสุขสบายใจ แต่มีเรื่องต้องรับผิดชอบมาก

หมายเลข9 :
1.โชคชะตาดี มีสิ่งศักด์สิทธิ์คุ้มครอง
2.เป็นคนหัวเก่า หรือชอบของเก่า
3.ชีวิตประสบโชคลาภอยู่เสมอ
4.ดวงความรักดี   จะได้คู่ที่ดี
5.มักต้องดูแลใส่ใจคนอื่นๆอีกมากด้วย
6.ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกรักออกมามากด้วย


ด้วยรักปราถนาดีอย่างจริงใจ
Master  Antiga   Ariyachawul
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลกCopyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment