Tuesday, October 26, 2010

ธูปพยากรณ์ หนึ่งเดียวในโลก

ธูปพยากรณ์ หนึ่งเดียวในโลก อ.อันติกา อริยชวัล 
เรื่องของความเชื่อและศาสตร์พยากรณ์ มีอยู่คู่คนไทยมาช้านาน นอกจากหลักโหราศาสตร์แขนงต่างๆ และโหราศาสตร์ดวงดาวแล้ว ยังมีศาสตร์การพยากรณ์หลากหลายตามพื้นถิ่นและพื้นฐานทางวัฒนธรรม วิชาการเหล่านี้มีมากที่สูญหายไปกับกาลเวลาหรือลบเลือนไปจากความทรงจำ ซึ่งอาจมีบ้างที่มีผู้รื้อฟื้นนำมาปัดฝุ่นใหม่ แต่ส่วนสำคัญขาดหายไป ทำให้ไม่อาจเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นหรือรากฐานของวิชานั้น ผลก็คือการพยากรณ์ผิดเพี้ยนไม่ตรงเป้าหมาย เลยกลายเป็นว่าไม่แม่นยำไปเสียอีกอย่างไรก็ตาม มีศาสตร์การพยากรณ์อีกไม่น้อยที่เป็นวิชาประจำตระกูลตกทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน และวิชาการเหล่านี้มีคำพยากรณ์ที่เจาะลึกในรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่ง และศาสตร์ที่นำมาเสนอให้คุณผู้อ่านได้ทราบก็คือ การใช้ธูปพยากรณ์
วิชาหนึ่งที่อาจารย์อันติกาได้รับถ่ายทอดจาก “อาจารย์แม่” ผู้เป็นมารดา ให้สืบต่อวิชาธูปพลังเทพในการพยากรณ์แต่เพียงผู้เดียวนอกจากอาจารย์อันติกา บัวสรวง ผู้ชำนาญการใช้ธูปพลังเทพและเป็นผู้คิดค้นระบบเทียนพลังทิพย์แล้ว ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังจิตและพลังปราณอีกด้วย โดยนำศาสตร์ความรู้ทั้งหมดมาผสมผสานในการให้คำทำนายได้อย่างแม่นยำ พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ปัญหา หลักการพยากรณ์ด้วยธูปพลังเทพก็คือ การใช้สีสันต่างๆ ของธูป หรือเป็นการพลังงานของสี แต่สีสันของธูปที่เลือกมาใช้ไม่เพียงแต่อิงกระแสของดวงดาวเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสมผสานสีสันของจักระในร่างกายมนุษย์อีกด้วยฉะนั้นศาสตร์นี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการพยากรณ์ตามหลักวิชาโดยผิวเผิน แต่เป็นการสื่อสะท้อนเข้าไปถึงจิตวิญญาณ
“การพยากรณ์ด้วยธูปพลังเทพเหมือนกับการใช้พลังจิตและพลังปราณ ทั้งของผู้ให้พยากรณ์และผู้มารับคำทำนายสื่อถึงกันโดยเชื่อมต่อกับธูป หรืออาจกล่าวได้ว่าธูปหรือสีสันของธูปเป็นสะพานเชื่อมต่อจิตวิญญาณของผู้ดูและผู้ถูกทำนาย สีของธูปที่แสดงออกมาจะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของแต่ละคนที่เข้ามารับคำพยากรณ์”
หลังจากเชื่อมจิตสื่อพลังกับ “ภาพ” ที่จัดไว้ให้เลือกสรร อันเป็นการสะท้อนถึงพื้นฐานเบื้องลึกของเจ้าชะตาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การทำนายด้วยธูปพยากรณ์ธูปแต่ละก้าน ธูปแต่ละสี และจำนวนธูปที่ปรากฏขึ้นขณะให้คำทำนายสามารถบ่งบอกวิถีชีวิต อุปนิสัย พฤติกรรม และปัญหาอุปสรรคของเจ้าชะตา
การทำนายด้วยธูปพยากรณ์ซึ่งมีสีสันต่างๆ และมีคำพยากรณ์แตกต่างกันไป ธูปแต่ละสีและจำนวนของธูปที่ปรากฏ จะบ่งบอกวิถีชีวิต พฤติกรรม อุปนิสัย รวมถึงปัญหาของเจ้าชะตา

 ธูปสีทอง หมายถึงงานประจำ
 ธูปสีม่วง  หมายถึง สติปัญญา สมาธิ และความรู้
 ธูปสีเขียว หมายถึงสถานที่
 ธูปสีดำ หมายถึงที่ปัญหาอุปสรรค การกดดันจากภาวะต่างๆ

 ธูปสีเหลือง หมายถึงการเดินทาง
 ธูปสีแดง  หมายถึงแรงปรารถนา หรือความต้องการ
 ธูปสีฟ้า หมายถึงโชคลาภ

 ธูปสีส้ม เป็นการบอกว่าเจ้าของดวงชะตาต้องการอะไรอยู่    
 ธูปสีชมพู หมายถึงความรัก

"ความสำคัญของการอ่านคำทำนาย ไม่ใช่เพียงความหมายของธูปแต่ละสีอย่างผิวเผินเท่านั้น ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้งต้องเข้าให้ถึงจิตวิญญาณทั้งของตนเองและเข้าถึงผู้ที่จะได้รับคำทำนายด้วย และที่สำคัญสุดเหนือสิ่งอื่นใด อาจารย์ อันติกา จะเน้นชี้แนวทางในการไขปัญหา ให้กับเจ้าของดวงชะตานั้นๆด้วย"
ข้อความจากนิตยสาร we ฉบับเดือนมกราคม 2007  รับรองความแม่นยำ 5 ดาว
คราวนี้มาดูการอ่านความหมายของธูปพยากรณ์อีกตัวอย่างหนึ่งธูปชุดแรกที่ปรากฏแก้เจ้าชะตาจำนวน 6 ก้าน มีสีสันดังนี้
ธูปสีส้ม 2 ก้าน
ธูปสีเงิน 1 ก้าน
ธูปสีน้ำเงิน 1 ก้าน
ธูปสีทอง 1 ก้าน
ธูปสีม่วง 1 ก้าน
จากธูปทั้งหมด อาจารย์อันติกาได้อ่านความหมายไว้ว่า เจ้าชะตามีความคิดมากมาย มีการวางแผนหรือมีโครงการที่อยากจะทำหลายเรื่อง เป็นคนที่ใช้สติปัญญาอยู่เสมอ เมื่อพิจารณาการงานที่ทำทุกอย่างประสบความสำเร็จแต่มีอยู่งานหนึ่งที่เจ้าชะตาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์โบราณ ศาสตร์เร้นลับ หรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับบางอย่างอาจกล่าวได้ว่าเจ้าชะตาจะต้องไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้น หรือได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเจ้าชะตากำลังมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ ผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเอ็นดูให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างเต็มใจ อย่างไรก็ตาม จะมีบางส่วนที่เหมือนมีอุปสรรคบ้าง ใช่ว่าจะราบเรียบเสียเลย แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร “เจ้าชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ พลังแฝงหรือพลังลบที่แปลกปลอมจะเข้ามาทำร้ายทำอันตรายไม่ได้ ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไปทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนและต้อนรับเสมอ”
อาจารย์อันติกา อธิบายเพิ่มเติมว่า
ก่อนการพยากรณ์จะเริ่มด้วยการจุดธูปและจุดเทียนเพื่อบูชาครูบาอาจารย์และ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้ว ยังเป็นการเชื่อมธาตุทั้งสี่เข้าด้วยกัน คือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และจิตวิญญาณเนื่องจากมนุษย์เราทุกคนเกิดมาแล้วมีทั้งสุขและทุกข์ แต่ดูเหมือนว่าทุกข์จะมากกว่าสุขอยู่ร่ำไป ไม่มีใครที่เกิดมาสบายไปทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือวิบากกรรมที่ติดตัวมาของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีความทุกข์อาจปกปิด หรือไม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนเมื่ออยู่ท่ามกลางวงสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แต่ที่ปฏิเสธหรือปิดบังไม่ได้ก็คือรัศมีกายหรือออร่าของบุคคลผู้นั้น นั่นเอง เนื่องจากกายเนื้อและกายทิพย์หรือรัศมีกายเชื่อมต่ออยู่อย่างขาดกันไม่ได้เมื่อมีทุกข์มีความกังวลใจ รังสีความรู้สึกและความนึกคิดจะสะท้อนออกมาจากรัศมีกายเป็นสีต่างๆ ที่บ่งบอกอารมณ์ในขณะนั้น ที่สำคัญความเศร้าหมองจะทำให้จิตวิญญาณไม่ผ่องใส ออร่าลีบเล็ก แคบและมีแสงน้อย หากระดับแสงของออร่าหรือรัศมีกายน้อย พลังในตัวก็ลดลง แล้ววิบากกรรมออร่าจะอยู่ชั้นที่สามก็เข้าประชิดตัวผลก็คือปัญหาทั้งหลายแหล่ก็จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ คดีความ อุปสรรค ฯลฯ
ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยรับการพยากรณ์
"ธูปที่ใช้พยากรณ์เป็นธูปที่คัดสรรมาเป็นพิเศษและบรรจะพลังปราณลงไป มีอยู่ด้วยกัน 7 สี คือ สีเงิน สีขาว สีชมพู สีทอง สีม่วง สีเหลือง และสีดำ ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน สี่ที่บ่งบอกเรื่องความรัก จะเป็นสีชมพู เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับดวงดาว จะตรงกับด่าวศุกร์ซึ่งบ่งบอกความรักของเจ้าของชะตา ความมากน้อยของก้านธูป สีชมพูที่ปรากฏบอกความหมายได้เป็น 2 แบบ คือจำนวนของเพศตรงข้ามที่เจ้าของชะตาคบหาหรือบ่งบอกถึงปริมาณของความรักที่มีให้"
"ส่วนสีที่มีความหมายน่ากลัวสุดคือ สีดำ เพราะเมื่อสีดำขึ้นคู่กับธูปสีใดก็ตามแต่ จะบ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องนั้นๆ"
"ได้รับข้อมูลกันพอสมควรแล้ว เพื่อนสาวก็เป็นคนประเดิมเป็นคนแรกตามเคย โดยมีเราคอยลุ้นให้ธูปของเธอออกมาเป็นสีชมพูเยอะๆ จะได้กลับบ้านนอนเสียที"
"วิธีการดู อาจารย์ จะเอื้อมมือมาสัมผัสมือของเรา จากนั้นบอกให้เราทำจิตใจให้ว่าง และพูดตาม เป็นเชิงว่าขอให้การทำนายคราวนี้มีผลแม่นยำและขออนุญาติเปิดดวงชะตาผู้ดู ขั้นตอนนี้ทำให้เราลุ้นคำทำนายสุดๆ เมื่อการตบธูปจบลงจะเหมือธูปเพียงไม่กี่ดอก คำทำนายที่ออกมาทำให้เราถึงกับอึ้งกับความแม่นยำอย่างกับตาเห็น โดบเฉพาะเรื่องของความรัก ชนิดวิเคราะห์เจาลึกและบอกวิธีแก้ไขให้อย่างเสร็จสรรพ"Copyright article from www.promdeva.com.

1 comment:

  1. จิราพร ชัยมั่นคง

    ReplyDelete