Thursday, November 4, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ....คนเกิดวันที่16


      “เพื่อบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรหรือต้องแลกด้วยอะไรฉันจะทำ”นั่นคือสไตล์ของคนเกิดวันที่16  บุคคลผู้มีอุดมคติบางอย่างฝังลึกในใจ  ท่ามกลางความผิดหวังก็ยังคำนึงถึงเหตุผลและความเหมาะสม 
ในยามชนะก็ไม่ลำพอง  ยามพ่ายแพ้ก็ยอมรับได้อย่างสงบ  เหมือนดังว่าจะไม่มีอะไรโยกคลอนได้    แต่ความจริงนั้นมีอยู่ว่าคนเกิดวันที่16
หยิ่งเกินกว่าที่จะแสดงความดีใจแบบออกหน้าออกตาเกินเหตุหรือแสดงความเสียใจให้ใครเห็น  คนเกิดวันที่16 ทระนงและเชื่อมั่นในตนเอง  ไม่ใช่ว่าไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น  สิ่งที่คนเกิดวันที่16
เผชิญหน้าอยู่บ่อยๆก็คือ พลังลางสังหรณ์ของตนเองเหมือนแทบจะรู้ทุกย่างก้าว  แต่คนเกิดวันที่16 มักเลือที่จะไม่เชื่อ  คนเกิดวันที่16จะสบายใจกับการมีฐานะมั่นคง
แต่คนเกิดวันที่16 มักจะดำเนินชีวิตไปเพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเอง  การเกิดอุบัติเหตุ  การทะเลาะวิวาท  การตกจากตำแหน่งหรือเสียงานการอย่างกะทันหันรวมไปถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นที่สิ่งคนเกิดวันที่16ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ และการฟังลางสังหรณ์ของตนเองบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ....

ในเรื่องความรัก
เสน่ห์ที่เฉิดฉายทั้งในด้านที่เป็นคนมีพลังของความมุ่งมั่น  ความเป็นนักบุกเบิก และความอ่อนโยนเข้ามาไว้ในตัวตนของตนอย่างดี
เป็นเรื่องง่ายที่จะชอบพอกับคนเกิดวันที่16  หากแต่ถ้าต้องการความรักล่ะก็  คนเกิดวันที่16 มองหาความรักในฐานะที่เป็นรูปธรรมมากว่านามธรรม
 รูปธรรมที่จับต้องได้จริงใจความเหมาะสมของการมีชีวิตอยู่   ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด  รสนิยมและองค์ประกอบอื่นๆ เหนือสิ่งอื่นใด
คนเกิดวันที่16 ต้องการคนที่จะยืนหยัดเคียงข้างอย่างสง่างาม
ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เพียงไร  เพราะรักในความหมายของคนเกิดวันที่16 นี้ก็คือ รักแท้ต้องเป็นมิตรแท้ แฟร์และจริงใจ


วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่16ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 2/7/11/16/20/25/29เข้ากันได้ดีมากเพราะเป็นพวกเดียวกัน   ....


ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment