Thursday, November 4, 2010

การเป็นชู้บาปแค่ไหน...

การเป็นชู้บาปแค่ไหน...
โดย ธูปพลังรัก อาจารย์อันติกา อริยชวัล

ในทางวิทยาศาสตร์ กล่าวไว้ว่า...แรงกริยากับแรงปฏิกิริยามีค่าเท่ากัน แต่สำหรับกฎแห่งกรรมแล้ว....จะแตกต่างออกไป การกระทำทางใดจะให้ผลย้อนกลับในทางนั้น ก็จริงอยู่....แต่ที่ได้รับตอบแทนกลับมานั้นไม่ใช่จำนวนเดิมไม่ได้เท่าเดิม หากแต่ว่า.....ผลตอบแทนจะมากหรือน้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา....

เป็นสำคัญ!!!! ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับแฟนคนอื่น
โดยที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายปกปิดความจริงทั้งหมดว่าตนมีเจ้าของแล้ว ทำให้ฝ่ายชายไม่รู้ตัวเลยว่า หญิงที่ตนมอบความรักและความสัมพันธ์นั้น มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากรูปการเป็นดังนี้....ก็เรียกว่า...ฝ่ายชายขาดเจตนาในการเป็นชู้ เมื่อขาดเจตนามาประกอบการกระทำ.... ก็ถือว่าไม่เป็นบาป หากเรื่องมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ชายผู้นี้ก็ไม่ต้องรับกรรม(เพราะขาดเจตนา) แต่เรื่องก็ไม่เคยจบอยู่ที่ตรงนี้ ดังคำคมที่ว่า “ความลับไม่มีในโลก”
การมีกิ๊กหรือมีชู้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถปิดบังได้นานตลอดไป สิ่งสำคัญจึงอยู่ตรงที่ เมื่อทราบความจริงแล้วทั้งคู่จะจัดการกันอย่างไรต่อไป
เมื่อรู้แล้วยังฝืนทำ....เราเรียกว่ามีเจตนาการกระทำที่ทำด้วยเจตนานั้น จะได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เมื่อเหตุการณ์เกินเลยมาถึงขั้นนี้แล้วเชื่อแน่ว่าเป็นการยากที่จะถอนตัวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่....แต่หากมองในแง่ดีแล้ว   ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีโอกาสพอที่จะเลือกทางเดินภายหน้าได้อยู่...
ว่าจะเดินบนทางสะอาด หรือทางที่รกเรื้อ รุ่มร้อน และชื้นแฉะ ขอให้ตัดสินใจให้ดีน่ะค่ะเพราะว่าทางเส้นนั้นเป็นทางที่แยกตัวกันอย่างชัดเจนปลายทางด้านหนึ่งมุ่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสม   ร่มรื่น
ส่วนอีกปลายทางด้านหนึ่งนั้นมีแต่ความเร่าร้อน และทุรนทุรายรออยู่ภายหน้าหากยังไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีทันใดนั้น
เราก็ควรหยุดก้าวเท้าเดินหน้าก่อร่างสร้างความสัมพันธ์เสียก่อน ที่จะถลำลึกลงไป
หย่อนตัวนั่งพัก   ค่อยๆ คิด พิจารณาหยุดเรื่องราวความสัมพันธ์ทั้งหมดเอาไว้ (อย่างน้อยก็ชั่วคราว) จน
กว่าที่ได้เส้นทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะเลือกเดิน.....แล้วค่อยว่ากันดีไหมค่ะด้วยความปราถนาดีตลอดไป
อันติกา อริยชวัล....


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment