Thursday, November 4, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ....คนเกิดวันที่15


      “เสน่ห์  เงินตรา  และความชื่นชม  ของผู้คนมักมีให้กับคนที่เกิดวันที่15”
ผู้ที่มีเสน่ห์แต่กำเนิด  เมื่อเติบโต  ดูเหมือนเสน่ห์นั้นจะยิ่งรุนแรงขึ้นมา
  ถ้อยคำของคนเกิดวันที่15 ช่างจับจิตจับใจผู้คน
ทำให้ผู้คนหลงไหลได้ปลื้ม  บ้างก็มีน้ำเสียงที่อบอุ่นอ่อนโยน หรือเศร้าราวขับขานบทเพลง   คนเกิดวันที่15 มักสามารถสร้างสิ่งที่สะดุดตา  สะดุดหู  สะดุดใจ 
สะดุดอารมณ์  ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาเหมือนต้องมนต์มายายังไงยั้งงั้น  พลังอำนาจของคนเกิดวันที่15 หากใช้ในของเขตที่เหมาะสม ก็เป็นโชคของตนและผู้คนรอบข้าง
แต่หากใช้ในทางที่ผิดทั้งตนและคนรอบข้าง ก็ได้รับผลร้ายไปด้วยอย่างน่าตกใจ....
คนเกิดวันที่15  จะได้รับของขวัญ  ของกำนัล  เงินทอง ความช่วยเหลือต่างๆจากผู้คน  รวมไปถึงความรักชนิดยอมทำตามทุกอย่างที่มอบให้
คนเกิดวันที่15 เกิดมามีโชคเป็นพิเศษและพึงใช้โชคอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น....

ในเรื่องความรัก
เสน่ห์ของคนเกิดวันที่15 นั้นรุนแรงเป็นพิเศษ  ฉายออกมาจากแววตา  กิริยา  และถ้อยคำ   เรื่องรักใคร่เป็นเรื่องที่คนเกิดวันที่15
ได้รับพรสวรรค์อันแสนพิเศษมาด้วยเช่นกัน  การรักกับคนเกิดวันที่15 คือการใช้เวลากับความฝันอันดื่มด่ำ  แต่ก็มีเหมือนกันที่คนเกิดวันที่15 มักชอบหว่านเสน่ห์ไปบ่อยๆ  หากคนรักเป็นคนขี้หึง  พึงหลีกเลี่ยง  ใช้เวลาในการพิจารณาสักนิดว่าคุณเป็นตัวจริงของคนเกิดวันที่15 หรือเปล่าก่อนตัดสินใจใดๆ......

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่15ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 3/6/9/12/18/21/27/30 เข้ากันได้ดีมากเพราะเป็นพวกเดียวกัน ......


ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment