Wednesday, November 3, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ....คนเกิดวันที่11


      “คนเกิดวันที่11 ...คือคนที่เปี่ยมด้วยภมิปัญญาและความสามารถในสาขาแขนงต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง...”
คนเกิดวันที่11เป็นคนมีความคิดก้าวหน้า  แต่ปัญหาที่คนเกิดวันที่11ต้องเผชิญอยู่เสมอก็คือ  ความสามารถของตนกลับถูกบดบังอยู่เสมอทั้งในลักษณะที่โดนขโมยผลงานแบบต่อหน้าต่อตาหรือถูกเบียดบังด้วยความคิดอื่นเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้ง  คนเกิดวันที่11 มักเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างไม่น่าเชื่อ  และสำหรับคนเกิดวันที่11บางคนอาจถึงขั้นถูกจัดส่งเข้าไปในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆ  เพื่อให้จัดการกับปัญหาเหล่านั้น  และหากจัดการสำเร็จสิ่งที่ได้รับก็เพียงเสมอตัวและถูกจัดส่งไปสู่สถานที่อื่นๆอีก  ถ้าจัดการไม่สำเร็จไม่ต้องรอให้ใครมาตำหนิ
  คนเกิดวันที่11เองนั่นแหละจะตำหนิตัวเองก่อนใคร  ระเบียบวินัยคนเกิดวันที่11ค่อยข้างจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนอื่นๆ ที่บางครั้งมันก็ตึงเครียดอย่างน่าตกใจ  ไม่เพียงแต่การงานเท่านั้น
เรื่องส่วนตัวก็เช่นกัน....

ในเรื่องความรัก
ความรักคนเกิดวันที่11  มักพบกับมือที่สามเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตรักเสมอ  เพราะคนเกิดวันที่11มักพบกับคนปากหวานก้นเปรี้ยว  ทั้งที่เป็นคนซื่อ  แล้วก็ไม่เข็ดสักที ......

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่11 ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 2/20/29 เพราะจัดเป็นพวกเดียวกัน อาจมีปัญหาบ้างเพราะความจุกจิกของทั้งสองฝ่ายในบางส่วนแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้เสมอ
 ส่วนวันเกิดที่คุณใกล้เคียงกันแต่ช่วยในด้านเสริมพลังให้เข้มแข็งและมั่นคงขึ้นก็คือ  ผู้ที่เกิดในวันที่7/16/25 และคู่ที่ไปกันได้สวยในความแตกต่างที่กลมกลืนเน้นกันและกันก็คือ 1/4/10/13/19/22/28/31ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment