Wednesday, November 3, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ....คนเกิดวันที่12


      “บ่อยครั้งเหลือเกินที่คนเกิดวันที่12  ต้องตกอยู่ในสภาวะอันไม่น่าพอใจ และมักจะถูกแขวนนิ่งอยู่อย่างนั้น.....”
ความทุกข์ของคนเกิดวันที่12 เป็นเรื่องประหลาด  หลายต่อหลายครั้งที่คนเกิดวันที่12 ถูกตักตวงผลประโยชน์รวมไปถึงการฉกชิงไปต่อหน้าต่อตา
  การเงียบนิ่งเหมือนจำนนของคนเกิดวันที่12  ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้  หากหมายถึงไม่มีโอกาสที่ตอบโต้หรือเคลื่อนไหว   จริงๆแล้วคนเกิดวันที่12 มีความคิดสร้างสรรค์และมีพลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆรอบข้าง   คนเกิดวันที่12 ไม่อับโชค แต่แค่ต้องรอเวลาที่จะยอมรับในสิ่งที่ต้องเผชิญหน้า  และยอมอดทนต่อความกดดัน เพราะนิสัยของคนเกิดวันที่12 เป็นคนใจอ่อน
ขี้สงสาร รวมไปถึงการหลงผิดกับคำชมของพวกไม่มีความจริงใจ  เพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่12 คบใครต้องละเอียดและรอบคอบในการมอบความจริงใจให้ไปเสมอ....


ในเรื่องความรัก
สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจ คือ ความอมทุกข์ของคนเกิดวันที่12
มักแสดงอาการเงียบอยู่ในโลกของตนเอง เพราะชอบอยู่กับตนเองมากกว่าผู้อื่น   การที่เป็นคนรักของคนเกิดวันที่12 นั้น ต้องให้ความรักแบบเอาใจใส่และให้เกียรติ 
จะทำให้คนเกิดวันที่12 มีความสุขและอยู่กับคุณทั้งชีวิต  และคุณอาจต้องแนะนำให้คนเกิดวันที่12 เลิกเสียสละแบบไร้เหตุผลให้สำเร็จจะดีกว่า.....

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่12ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 3/21/30 ในฐานะที่เป็นพวกเดียวกัน  อะไรก็เข้าใจกันได้ง่าย เว้นไว้แต่อาจกระทบกันบ้างบางครั้ง
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 6/15/24 ไปด้วยกันแบบรื่นรมย์กับผู้เกิดวันที่12
ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment