Sunday, December 12, 2010

ธูปพลังรัก ...เคล็ดลับเรียก..ความรักให้สมหวัง ... ตอน “ลางดีและโชดดี สำหรับเรื่องความรัก”..


ลางดีและโชดดี  สำหรับเรื่องความรัก
-ถ้านั่งอยู่กับคนรักและเห็นดาวตก  ให้รีบอธิษฐานแล้วท่านจะสมรักตลอดไป
-เสื้อผ้าของคนที่มีความสุขในควมรักหรือเครื่องประดับของเขาให้ยืมมาใส่ในการออกเดท
ครั้งแรก  เพื่อโชดดีในความรักของท่าน
-มีนัดครั้งแรกกับคนพิเศษ  ให้จุดเทียนไขสีขาวด้วย  อาจจุดบนโต๊ะดินเนอร์ก็ได้
แล้วรักจะหวานชื่นตลอดไป
-เวลาอยู่กับคนที่ท่านรัก  แล้วเห็นรุ้งกินน้ำสีสดใสเกิดขึ้นหลังฝนตก
ความรักของท่านจะหวานชื่นไปอีกนาน
-คนสองคนที่เกิดวันเดียวกัน (เช่นวันศุกร์) หรือเกิดในเดือนเดียวกันจะรักกันได้นานพิเศษ
-ถ้าตื่นนอนตอนเช้าแล้วได้ยินเสียงนกดุเหว่าร้องขับขานตลอดสัปดาห์
แสดงว่ากำลังจะพบรักแท้....


ด้วยรักและปราถนาดีอย่างจริงใจ
Mastet Antiga   Ariyachawul

No comments:

Post a Comment