Friday, November 5, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ....คนเกิดวันที่21


 “เทพยดาและนางฟ้าทั้งหลายพากันโปรยดอกไม้ไปรอบเปล
น้อยของเด็กน้อยผู้หนึ่ง  ผู้ซึ่งเกิดวันที่21”
ว่ากันว่าคนเกิดวันที่21  มีเทวดาหนุนส่งในชีวิตและเฝ้าติดตามช่วยเหลือตลอดไป  หรือตีความหมายว่า  ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากที่ไหน
 ไม่นานก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยให้พ้นภัยไปจนได้  คนเกิดวันที่21 ไม่มีคำว่าอดตาย
ให้ลำบากขนาดไหนก็ยังมีคนโผล่หน้าเข้ามาช่วยทันเวลาทุกที
คนเกิดวันที่21 ไม่อดตาย  โดยมากไม่เกิดมาสุขสบายดี  มีชีวิตที่อบอุ่นสบาย  ส่วนบางรายที่ลำบากในตอนต้นก็มักรอดพ้นไปในตอนหลัง
คนเกิดวันที่21 เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับผู้คนได้มาก  โดยมากแล้วมักติดแม่  หรือให้ความสำคัญกับแม่ของตนเป็นอย่างมาก เป็นผู้กตัญญูรู้คุณเป็นอย่างดี
 คนเกิดวันที่21 มักเป็นผู้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดี  และสามารถเผชิญความลำบากหรือเรียกว่าอดทนได้เป็นอย่างดี  จึงทำให้คนรอบข้างรักใคร่นับถือ
และสร้างความเกรงใจกับคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัว
เป็นพ่อแม่ที่ดีมากเพราะให้ความสำคัญกับผู้คนในปกครอง
ปกป้องต่อสู้เพื่อผู้คนที่ตนรัก  จึงทำให้เรื่องร้ายแรงไม่ค่อยเกิดในชีวิต...

ในเรื่องความรัก
ความรักของคนเกิดวันที่21 เป็นพลังสำคัญและยิ่งใหญ่
เพราะความรักประกอบด้วยความเมตตา  เอื้ออาทร  เป็นคนรักที่ให้ความอบอุ่นกับคู่รักของตนเป็นอย่างมาก  หากตกลงปลงใจกับใคร
จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่ายากหาใครเสมอเหมือน  
หากเป็นเพศชาย  มักจะเป็นคนที่รักแม่ของตนอย่างมาก
และให้เกียรติต่อเพศหญิงเป็นพิเศษ  หากเป็นเพศหญิงอาจจะรักพ่อหรือแม่มากได้ทั้งสองอย่างเมื่อมีครอบครัววของตนก็จะเป็นพ่อ-แม่ที่ยอดเยี่ยม
รักลูกและให้ความสำคัญอย่างยิ่งมักชอบไปไหนมาไหนกับครอบครัวจัดเป็นชีวิตครอบครัวอบอุ่นจนใครๆต้องอิจฉาเชียวแหละ...

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่21ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 3/12/31/30 เข้ากันได้ดีมากเพราะเป็นพวกเดียวกัน อาจมีความขัดแย้งอยู่บ้างเพราะความเหมือน  แต่ความเข้าใจจะช่วยให้คลี่คลายให้กลมกลืนกันได้ดี  ....


ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment