Tuesday, November 30, 2010

ธูปพลังรัก ..เคล็ดลับเรียกความรักให้สมหวัง ... ตอน “แปะติดหัวใจไว้ใกล้กัน”..


ธูปพลังรัก ...เคล็ดลับ..เรียกความรักให้สมหวัง ... ตอน “แปะติดหัวใจไว้ใกล้กัน”..

หากคิดถึงใครถ้าตอนนี้ทำได้แค่เพียงฝัน......

ก็คงพอใจแล้ว  แต่จะว่าไปถ้าเขา.....
ยังไม่มีใครก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นให้เขานึกถึงเธอ.....
ได้นี่นา  เพียงแค่เธอตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่......

 แล้วนำรูปของเธอกับเขา.....
มาแปะลงไป จากนั้นนำไปแปะไว้บนเพดาน.....

 ตรงที่เธอนอนลืมตาแล้วมองเห็นพอดี......
วิธีนี้จะไม่เพียงทำให้เขาเข้ามาในฝันของเธอ .....

 แต่เธอก็จะเข้าไปในความฝันของเขาเช่นกัน.....

(โปรดใช้วิจารณญาณเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล)ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพลังรัก
Master  Antiga  Ariyachawul

No comments:

Post a Comment