Saturday, May 30, 2015

หาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้สวดมนต์บทนี้.หาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้สวดมนต์บทนี้....!!!
บทสวด อิติปิโส เท่าอายุ +๑ (บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
เป็นบทสวดเพื่อให้มีสติ ให้ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
เป็นบทสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ ให้สวดตามจำนวนอายุเรา+๑ เช่นอายุ ๒๐ ก็สวด ๒๑ จบ
บทสวดนี้ นอกจากแก้เคราะห์สำหรับคนที่เห็นว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีและรู้สึกเกิดความวิตกกังวล ไม่สบายใจ
หาเวลาไปทำบุญไม่ได้ ก็ให้สวดบทนี้ ได้ทุกวันก็ยิ่งดี
ส่วนใครที่ดูแล้ว ดีอยู่แล้ว ก็สวดเพื่อให้พื้นดวงดียิ่งขึ้น เสริมสร้างบารมีให้ตนเองดีขึ้นยิ่งๆ...
และ บทสวดนี้ ใครที่จิตอ่อน นอนไม่ค่อยหลับ หรือคิดว่ามีผีอำ หรือเห็นอะไรที่เป็นวิญญาณ ก็ให้สวดบทนี้ไปเรื่อยๆ ครับ จะหลุดจากอาการที่ว่าได้...
ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก

บทสวด อนุโมทนา แก่เจ้ากรรมนายเวร และพระรัตนตรัย เสริมสร้างบารมีดีนักบทสวด อนุโมทนา แก่เจ้ากรรมนายเวร และพระรัตนตรัย เสริมสร้างบารมีดีนัก...!!!

ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ คำขอขมาและอธิษฐานจิต อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้
(
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ )
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
'
หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร
ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร

สำหรับเรื่องการกรวดน้ำ ....สำหรับเรื่องการกรวดน้ำ ....
ควรทำทุกครั้งหลังจากสร้างบุญเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่น ถ้าลืมหรือติดธุระอะไรไม่ได้ทำ ถ้าเรานึกได้เมื่อใดให้กรวดน้ำใหม่ทันทีไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม บุญที่เราทำนั้นไม่ได้หายไปไหน ซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าและบาปเก่าในอดีตชาติที่กำลังส่งผลให้เราอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดเพื่อสื่อได้ง่ายและเร็วเสร็จแล้วให้เอาน้ำนั้นไปเทราดใต้ต้นไม้กลางแจ้ง ในเวลาที่เทให้ตั้งจิตอีกครั้ง กล่าวขอให้พระแม่ธรณี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ท้าวยมราช มาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญ ให้ท่านทั้งหลายที่เราอุทิศบุญให้มารับบุญไป ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกประการตามหลักครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณ  แต่ถ้าไม่แน่ใจว่า ดวงจิตวิญญาณที่เราตั้งใจอุทิศบุญไปให้นั้น ท่านจะมารับได้หรือไม่ เพราะบางดวงจิตวิญญาณถ้าไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้เขาก็รับไม่ได้ เช่น ถูกลงโทษในนรกชั้นลึกที่สุดเพราะกรรมหนักเขาก็มาไม่ได้ เหมือนนักโทษประหารหรือนักโทษขั้นเด็ดขาดที่ห้ามเยี่ยม ห้ามทุกอย่างไว้เพราะทำกรรมหนักไว้ แต่มีวิธีแก้ไขให้ขอเมตตาฝากบุญไว้กับพระแม่ธรณี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ท้าวยมราชไว้ เมื่อใดก็ตามที่เขาพร้อมจะรับบุญได้ ท่านจะเมตตาส่งเคราะห์ส่งบุญให้ได้..
ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก

วิธีทำบุญง่ายๆและได้บารมี 10 ทิศวิธีทำบุญง่ายๆและได้บารมี 10 ทิศ 
โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
วิธีทำบุญง่ายๆ สำหรับคนไม่มีเวลา สามารถทำได้ทุกวัน โดยได้บารมี 10 ทัศ ครบถ้วนบริสุทธิ์ บริบูรณ์พูดถึงเวลาถ้าเราทำบุญ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการ ตักบาตรหรือเข้าวัดทำบุญ เป็นส่วนมาก ซึ่
คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลา ก็เลยเสียโอกาสในการสั่งสมบุญ บารมี วันนี้จึงมีเรื่องมาเล่าให้ทุกๆท่านได้อ่านและพิจารณา เผื่อจะได้แง่มุมใหม่ๆในการสร้างบุญกุศล สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อสั่งสมบุญบารมี มีดังนี้

Friday, May 22, 2015

แก้กรรมทำแท้งอย่างถูกวิธีวิญญาณลูกจะได้ไปเกิด...แก้กรรมทำแท้งอย่างถูกวิธีวิญญาณลูกจะได้ไปเกิด...
เมื่อไม่ไปเกิด ก็ไม่หยุดอาฆาต สร้างโบสถ์สร้างวัดให้ จะไปตัดกรรมที่ไหนก็ไม่ได้ผล มีวิธีเดียวที่ทำได้คือวิธีนี้ จบหมด ตัดขาดจากกันนับบัดนี้จะได้ไปเกิด แล้วทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์หมด คนที่เคยทำกรรมดังกล่าวมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ กรรมนั้นย่อมติดตัวเสมอ. ที่ช่วยคือช่วยเด็กให้จิตวิญญาณนั้นได้มีโอกาสไปเกิดเท่านั้นเท่ากับสร้างบุญปลดปล่อยวิญญานจากสัมพเวสีได้ไปเกิด  ท่านใดมีปัญหาการทำแท้งที่แก้แล้วแก้ไม่ถูกวิธีหรือไม่เคยแก้กรรมทำแท้งเลยชีวิตมีแต่อับเฉา..ดีเหมือนไม่ดี แม้ทำบุญมามากทั้งบวชชีพรหมณ์ก็แล้วที่เป็นแบบนั้นเพราะวิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดยังเป็นสัมพเวสีจนกว่าจะหมดอายุขัยของลูกน้อยนั้นเอง...ตอนนี้ท่านสามารถตรวจรหัสกรรมทำแท้งของท่านกับ อจ.พร้อมทั้งแก้กรรมทำแท้งส่งวิญญานไปเกิดอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งแก้กรรมปีมะ(เกิด มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม)ในปีแพะบ้า 2558 ให้ท่านด้วยค่ะ..สนใจแก้กรรมทำแท้งส่งวิญญานลูกน้อยไปเกิดอย่างถูกต้องก็โอนค่าครู 250 บาท แล้วแจ้งมาที่ไลน์ ตามนี้ค่ะ
โอนค่าครูแล้วแจ้งมาที่ไลน์ โอนวันนี้ได้แก้กรรมวันนี้
โอนผ่านธนาคารหรือมือถือหรือเอทีเอ็ม
หรือทางอินเตอร์เน็ทแบ็งค์กิ้งได้ค่ะ
ค่าครู 250 บาท
ธนาคาร กสิกรไทย สาขานครพนม
บัญชีออมทรัพย์ น.ส. อภิญญา แก้วสกุล
เลขที่บัญชี 244 274 5113
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
แขวงคำม่วน ประเทศลาว