Saturday, May 30, 2015

หาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้สวดมนต์บทนี้.หาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้สวดมนต์บทนี้....!!!
บทสวด อิติปิโส เท่าอายุ +๑ (บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
เป็นบทสวดเพื่อให้มีสติ ให้ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
เป็นบทสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ ให้สวดตามจำนวนอายุเรา+๑ เช่นอายุ ๒๐ ก็สวด ๒๑ จบ
บทสวดนี้ นอกจากแก้เคราะห์สำหรับคนที่เห็นว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีและรู้สึกเกิดความวิตกกังวล ไม่สบายใจ
หาเวลาไปทำบุญไม่ได้ ก็ให้สวดบทนี้ ได้ทุกวันก็ยิ่งดี
ส่วนใครที่ดูแล้ว ดีอยู่แล้ว ก็สวดเพื่อให้พื้นดวงดียิ่งขึ้น เสริมสร้างบารมีให้ตนเองดีขึ้นยิ่งๆ...
และ บทสวดนี้ ใครที่จิตอ่อน นอนไม่ค่อยหลับ หรือคิดว่ามีผีอำ หรือเห็นอะไรที่เป็นวิญญาณ ก็ให้สวดบทนี้ไปเรื่อยๆ ครับ จะหลุดจากอาการที่ว่าได้...
ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก

No comments:

Post a Comment