Saturday, November 6, 2010

ถูกทิ้ง....ทำให้รู้สึกเหงา....

ถูกทิ้ง....ทำให้รู้สึกเหงา....

โดย ธูปพลังรัก  พลังจิตจักรวาล
Master  Antiga   Ariyachawul
(อาจารย์ อันติกา  อริยชวัล)


ความเหงาเป็นเสมือนโรคร้ายที่คุกคามชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในโลกทุกวันนี้ แทบทุกคนมีซอกหลีบของความเหงาแฝงอยู่ เมื่อมีโอกาสก็จะแสดงฤทธิ์เดชออกมาในรูปแบบต่างๆกัน
ปริมาณของความเหงาขึ้นกับจินตนาการของแต่ละคน มากกว่าสภาพเป็นจริงในขณะนั้น
บางวันก็เหงามาก บางวันก็น้อยหรือหายไปทั้งๆที่สถานการณ์เหมือนเดิม แต่ทุกครั้งที่เหงา มนุษย์มักรู้สึกว่ามันโหดร้าย ทรมานจนทนไม่ได้....

ความเหงา จึงเป็นความรู้สึกและอารมณ์เฉพาะของคนแต่ละบุคคล ที่รู้สึกเหมือนตัวเองถูกวางไว้ในที่ว่างๆ แล้วมีความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ โดยที่ไม่สามารถหาสิ่งใดหรือบุคคลใดที่มีคุณสมบัติพิเศษมาเติมเต็มความรู้สึกว่างและอ้างว้าง ว้าเหว่ ตรงนั้นได้

วันนี้....อาจารย์เสนอบทความเพื่อให้กำลังใจสำหรับชาวเวป
ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศขอให้บทความนี้จงทำให้ทุกท่านมีพลังรักพลังกายที่ดำเนินชีวิตต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสน่ะค่ะ
หลายๆคนเคยมีประสบการณ์ของการถูกทิ้งและรู้สึกเหงาจึงคิดว่าการถูกทิ้งเป็นสาเหตุของความเหงาอย่างหนึ่ง ความรุนแรงของความเหงาจากการถูกทิ้ง ขึ้นกับแนวคิดและบุคลิกภาพของแต่ละคน
ถ้าเป็นคนที่เราให้ความสำคัญมากและเขามาทิ้งเรา จะรู้สึกเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาก
และถ้าเราคิดว่าเราไม่มีค่า เขาจึงทิ้งเรา ก็จะรู้สึกดูถูกตัวเองและเหงายิ่งขึ้น

ประสบการณ์ของการถูกทิ้งนี้ อาจถูกทิ้งโดยบุคคลต่อไปนี้ เช่น
ถูกทิ้ง โดยพ่อแม่
ถูกทิ้ง โดยคนรัก แฟน
ถูกทิ้ง โดยคู่สมรส
ถูกทิ้ง โดยเพื่อน เวลาเพื่อนรักไปมีแฟนใหม่หรือไปคบเพื่อนรักคนใหม่ วัยรุ่นบางคนถึงกับกินไม่ได้ เสียใจ ไม่อยากไปเรียนหนังสือ
หรือถูกทิ้งโดยคนอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราตามวัยและวาระต่างๆ เช่น ครู ญาติ สังคม ฯลฯ
ประสบการณ์ของการถูกทิ้งนี้ ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆจะยิ่งตอกย้ำ ให้เกิดความเหงาได้มากขึ้น เพราะเขาจะคิดว่าไม่มีใครต้องการเขาเลย

บางคนเสียใจมากจนอยากฆ่าตัวตายหรือเสียสติไป เช่น การถูกทิ้งโดยคนรัก แฟน หรือคู่สมรส ภรรยาที่ถูกสามีทิ้งไปมีเมียน้อย บางคนบอกว่าเหงาจนไม่อยากอยู่ หรืออยากทำสิ่งที่ไม่ดีบ้าง เช่น จะไปจ้างผู้ชายมาเป็นชู้ เป็นการประชดก็มี

เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เล็กๆ หรือถูกยกให้คนอื่นไปแล้ว เมื่อเขาโตขึ้นและรู้ความจริงจะโกรธและน้อยใจพ่อแม่ เสียใจตัวเองที่เป็นส่วนเกินของครอบครัวที่พ่อแม่ที่ไม่รัก ไม่ใส่ใจ
คนที่ถูกทิ้งจึงมักเป็นโรคใจน้อยควบคู่กับความเหงา

จะเห็นได้ว่าความเหงานี้เป็นโรคที่คนส่วนมากเห็นว่าคงไม่มีสาระสำคัญมากนักแต่ถ้ามองให้ลึกๆอีกด้านหนึ่งความเหงา...เป็นที่มาของเรื่องต่างๆมากมายเว้นแต่ว่าท่านจะเข้าใจความเหงา...นั้นดีเพียงไร

 
ด้วยรักปราถนาดีอย่างจริงใจ
Master  Antiga   Ariyachawul
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment