Tuesday, October 26, 2010

วันเกิด เปิดใจคุณ...ของคนเกิดวันที่ 3

วันเกิด   เปิดใจคุณ....
    "อิสรภาพ คือลมหายใจ"
ของคนเกิดวันที่ 3   ผู้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นต่อชีวิต  และเต็มไปด้วยความคิด  ความฝัน ความทะเยอทะยาน  เป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยม  แม้ว่าบางครั้งอาจเผด็จการจนก่อให้เกิดความไม่พอใจกับผู้อื่นบ้าง   คนเกิดวันที่3 เป็นคนที่เคร่งครัดต่อศาสนา หรือไม่ก็ไม่เชื่อเอาเสียเลย    นอกจากนั้นคนเกิดวันที่3 ยังคงต้องการ  “ความจริง” การกระทำใดๆที่บิดเบือนจากความจริงจะทำให้คนเกิดวันที่3 ไม่พอใจ   การพูดโกหกกับคนเกิดวันที่3 คือการไม่ให้เกียรติอย่างรุนแรง  คนเกิดวันที่3 ไวต่อการจับผิดและแยกแยะความผิดถูกได้ดี   คนเกิดวันที่3 มีความจริงใจ และพูดจากตรงไปตรงมา  ใจกว้างให้อภัยและมีเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาสเสมอ   คนเกิดวันที่3 มักชอบหาความรู้และปรารถนาความก้าวหน้า  นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเกิดวันที่3  มักอยู่ในตำแหน่งสูงกับงานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง....

ในเรื่องความรัก
คนเกิดวันที่ 3 ไม่ค่อยสนใจการมีครอบครัวมากนัก  ความรักของคนเกิดวันที่3 ก็คือ ความรักที่ทำให้คนเกิดวันที่3 รู้สึกได้ถึงการให้เกียรติความสุข และเข้าใจถึงอารมณ์ในโลกของเขาหรือเธอ
การที่ทำให้คนเกิดวันที่3 เป็นคนรักอยู่ในโอวาทดูเหมือนจะเป็นความฝันที่เกินเลย  เพราะคนเกิดวันที่3  ชอบเป็นฝ่ายจัดการมากกว่าถูกจัดการ
โดยทั่วไปคนเกิดวันที่3 ไม่ใช่คนเจ้าชู้  แต่ต้องการยกย่อง  การนำชีวิตไปสู่สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด   สำหรับคนเกิดวันที่3 เป็นเพศชาย  โดยมากมักจะรักแม่ของตนเป็นพิเศษและมักเกรงใจผู้หญิงที่ตนเองรัก
ส่วนคนเกิดวันที่3 เป็นเพศหญิง สิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือต้องการความรักจากชายที่ตนรักแต่เพียงผู้เดียว  ห้ามรักหญิงอื่น  ตราบใดที่ตำแหน่งนี้ไม่กระทบกระเทือน เรื่องอื่นๆพอคุยกันได้....

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่3 ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 3/12/21/30 ในฐานะที่เป็นพวกเดียวกัน
อะไรก็เข้าใจกันได้ง่าย 
ผู้ที่มีวันเกิด 6/15/24 จัดว่าเข้ากันได้และมีความสนุกรื่นรมย์
ผู้ที่มีวันเกิดที่สอดคล้องและเสริมส่งกันก็คือ
ผู้ที่เกิดในวันที่ 9/18/27 ของทุกเดือน....


ด้วยรักและปราถนาดีอย่างจริงใจ
ธุปพลังรัก
Master  Antika  Ariyachawul


Copyright article from www.promdeva.com.

No comments:

Post a Comment