Friday, May 22, 2015

แก้กรรมทำแท้งอย่างถูกวิธีวิญญาณลูกจะได้ไปเกิด...แก้กรรมทำแท้งอย่างถูกวิธีวิญญาณลูกจะได้ไปเกิด...
เมื่อไม่ไปเกิด ก็ไม่หยุดอาฆาต สร้างโบสถ์สร้างวัดให้ จะไปตัดกรรมที่ไหนก็ไม่ได้ผล มีวิธีเดียวที่ทำได้คือวิธีนี้ จบหมด ตัดขาดจากกันนับบัดนี้จะได้ไปเกิด แล้วทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์หมด คนที่เคยทำกรรมดังกล่าวมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ กรรมนั้นย่อมติดตัวเสมอ. ที่ช่วยคือช่วยเด็กให้จิตวิญญาณนั้นได้มีโอกาสไปเกิดเท่านั้นเท่ากับสร้างบุญปลดปล่อยวิญญานจากสัมพเวสีได้ไปเกิด  ท่านใดมีปัญหาการทำแท้งที่แก้แล้วแก้ไม่ถูกวิธีหรือไม่เคยแก้กรรมทำแท้งเลยชีวิตมีแต่อับเฉา..ดีเหมือนไม่ดี แม้ทำบุญมามากทั้งบวชชีพรหมณ์ก็แล้วที่เป็นแบบนั้นเพราะวิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดยังเป็นสัมพเวสีจนกว่าจะหมดอายุขัยของลูกน้อยนั้นเอง...ตอนนี้ท่านสามารถตรวจรหัสกรรมทำแท้งของท่านกับ อจ.พร้อมทั้งแก้กรรมทำแท้งส่งวิญญานไปเกิดอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งแก้กรรมปีมะ(เกิด มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม)ในปีแพะบ้า 2558 ให้ท่านด้วยค่ะ..สนใจแก้กรรมทำแท้งส่งวิญญานลูกน้อยไปเกิดอย่างถูกต้องก็โอนค่าครู 250 บาท แล้วแจ้งมาที่ไลน์ ตามนี้ค่ะ
โอนค่าครูแล้วแจ้งมาที่ไลน์ โอนวันนี้ได้แก้กรรมวันนี้
โอนผ่านธนาคารหรือมือถือหรือเอทีเอ็ม
หรือทางอินเตอร์เน็ทแบ็งค์กิ้งได้ค่ะ
ค่าครู 250 บาท
ธนาคาร กสิกรไทย สาขานครพนม
บัญชีออมทรัพย์ น.ส. อภิญญา แก้วสกุล
เลขที่บัญชี 244 274 5113
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
แขวงคำม่วน ประเทศลาว

No comments:

Post a Comment