Friday, May 1, 2015

ช่วงที่มีบาปเคราะห์ คือ เมื่อใดที่เราอายุลงท้ายด้วยเลข 3 5 6 9ช่วงที่มีบาปเคราะห์ คือ เมื่อใดที่เราอายุลงท้ายด้วยเลข 3 5 6 9
เป็นหลักการความเชื่อ ที่ค่อนข้างจะแม่นยำที่เดียว ที่ว่าช่วงอายุที่ของคนเรา ช่วงที่มีบาปเคราะห์ คือ เมื่อใดที่เราอายุลงท้ายด้วยเลข 3 5 6 9 ไม่เชื่อลองสังเกตและทบทวนดวงชะตาของตนเองที่ผ่านๆมา หรือ ที่กำลังจะเข้ามานี้ดูได้ เพียงแต่ ดวงหรือบาปเคราห์ที่จะมีเข้ามานั้นอาจจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากัน ในแต่ละครั้ง ในแต่ละปี และในดวงของแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอาจแค่เจ็บป่วยเล็กน้อย บางคนป่วยหนัก บางคนแค่เสียเงินเสียทอง ของหายหรือ เหตุการณต่างๆอีกมากมายที่ทำให้เราต้องเจ็บตัว หรือสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้ล้วนจัดเป็นบาปเคราะห์ทั้งสิ้น และอะไรคือตัวแปล ในการหลีกเลี่ยง ในการผ่อนผันจากหนักเป็นเบา หรือทำให้ตัวเราสามรถจะรอดพ้นจากบาปเคราะห์ ในช่วงอายุนั้นๆได้ นั่นก็คือการทำบุญสุนทาน ไหว้พระสวดมนต์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของเรานั่นเอง นอกจากนี้ ที่สำคัญถ้าเป็นไปได้ ทางที่ดี เรายังควรต้องมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ทำบุญรับอายุอีกด้วยเข้ามาทำให้เราดวงตก อาจจะมีอุบัติเหตุ สุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย ชีวิตตกอับ ครอบครัวมีปัญหา มีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ในช่วงเบญจเพศ ที่คนส่วนใหญ่ เชื่อว่า เป็นช่วงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข 5 แต่แท้ที่จริงแล้วดวงเบญจเพศ หรือช่วงอายุที่ตกบาปเคราะห์ ของคนเรา หมายถึงช่วงอายุที่ลงด้วยเลข 3 5 6 9 เช่นอายุ 19 23 25 26 29 ไปจนถึง109ปี คือเมื่อไหร่ที่อายุ ของเราลงท้ายด้วเลข 3 5 6 9 ให้เราเตรียมระมัดระวังตัวกับเคราห์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มากน้อยแล้วแต่ดวงของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นได้มีการทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตา หรือสะเดาะห์ ต่อชะตาดวงของตัวเองบ้างหรือไม่
ด้วยความรักและปราถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก....

No comments:

Post a Comment