Wednesday, May 6, 2015

พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตด้วยตนเองแบบง่ายๆพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตด้วยตนเองแบบง่ายๆ...
 วิธีที่ว่านี้มีขั้นตอน และวิธีการทำดังนี้คือ ให้เราเตรียมพระประจำวันเกิดหนึ่งองค์พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน
ข้าว และอาหารคาวหวาน จัดของเสร็จแล้ว ถวายของทั้งหมด ก่อน ใส่บาตร โดยให้ตั้งของทั้งหมด
ไว้ที่หิ้งบูชา จุดธูป 3ดอก ตั้งนะโม 3จบ แล้วกล่าวว่า ลูกขอบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งลูก
ใส่บาตรพระประจำวันเกิด ในวันนี้ขอสะเดาะเคราะห์ แก้กรรมหรือต้อนรับอายุ..(ให้บอกอายุปัจจุบัน บวกหนึ่ง)
อธิษฐานขอให้หมดเคราะห์ หรือให้คุณพระศรีรัตนตรัย ท่านช่วย ผ่อนหนักให้เป็นเบา แล้วปักธูป กราบ3ครั้ง
จึงเอาของทั้งหมดไปใส่บาตร เสร็จแล้วให้รีบกรวดน้ำทันที การกรวดน้ำ ให้ตั้ง นะโม 3จบ กล่าวว่า บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตร และถวายพระประจำวันเกิด ในวันนี้ ขอให้พระแม่ธรณีมาเป็นทิพย์พยาน ลูกทำบุญรับอายุ..(ระบุอายุ) ขอให้ช่วยให้หมดเคราะหมดโศก และช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ขอให้ลูกช้างโชคดีตลอดไป...และต่อด้วยควรสวดแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ ที่เราทำลายชีวิตเขาด้วยความไม่ตั้งใจ ทั้งหมด เป็นการรวมบุญกุศลของตนเองการเป็นผู้ให้ ก็จะได้เป็นผู้รับมากขึ้น ถ้าใครดวงตกมากๆ ต้องแผ่ให้ตัวเราเองมากๆ เพราะบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆ เราถึงจะช่วยผู้อื่นได้ การสร้างพระประธานองค์ใหญ่  เพื่อต่ออายุตนเอง เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวร ทุกชาติภพ และที่กำลังตามเราอยู่ก็ดี
การท่องบทแผ่เมตตานี้  นิยมว่าคำแปลตามบทคาถาด้วย....
สัพเพ  สัตตา  อะเวรา  อัพยา  ปัชฌา
อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะ  รันตุ....
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด   อย่าได้มีเวรแก่กันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด    อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด    อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ   รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด....
ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์  ขอให้พ้นทุกข์  ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอ
ให้สุขยิ่งๆขึ้นไปเถิด....
ด้วยความรักและปราถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก....

No comments:

Post a Comment