Friday, May 1, 2015

บทกรวดน้ำที่ทรงพลานุภาพบทหนึ่งบทกรวดน้ำที่ทรงพลานุภาพบทหนึ่ง....
เปิดทางแก้ไขกรรม และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด
และนำจรดระหว่างคิ้ว  กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)
นะ โม พุท ธา ยะ  ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน
อิ ทัง ปุญญะ พลัง  (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ...............สกุล................ ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่กำลังเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบันนี้  ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์........................... (เรื่องที่ประสบปัญหา)  ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ
ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์  ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ
เมื่อทุกท่านได้อนุโมทนาบุญดังกล่าวนี้แล้ว โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน หยุด อาฆาต พยาบาท จองเวรจองกรรมและเบียดเบียนข้าพเจ้าต่อไปอีกเลย
ขอให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปและโปรดช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นปัญหา .................................................... ที่ข้าพเจ้ากำลัง ประสบอยู่ ณ ตอนนี้ ให้หมด ให้สิ้น อย่าหลงเหลือตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ
หมายเหตุ:
- การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ
- การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก
- ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ
ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ
-ถ้ามี ชื่อ-สกุล ของเจ้ากรรมนายเวร สามารถระบุเจาะจงลงไปได้เลย...
ด้วยความรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก.....

No comments:

Post a Comment