Wednesday, April 29, 2015

ดูดวงด้วยตัวท่านเองด้วยแอพธูปพยากรณ์ แม่นยำอย่างอัศจรรย์ดูดวงด้วยตัวท่านเองด้วยแอพธูปพยากรณ์ แม่นยำอย่างอัศจรรย์
สำหรับท่านที่มีไอโฟนหรือไอแพทนั้นนอกจากที่ดูดวง
ผ่านไลน์กับอาจารย์โดยตรงได้แล้วท่านยังสามารถโหลด
แอพดูดวงของอาจารย์ไว้ดูดวงด้วยตนเองหรือดูดวงใคร
ก็ได้โดยแอพนั้นสามารถดูชื่อรหัสกรรมได้เหมือนอาจารย์ดู
ไม่ต้องคอยส่งชื่อให้อาจารย์ตรวจชื่อให้ท่านอีกทั้งยัง
สามารถดูดวงรหัสกรรมแบบละเอียดได้เหมือนอาจารย์เพียง
แต่เป็นการเชื่อมสะพานจิตด้วยตัวท่านเอง โดยการดูดวง
ด้วยแอพนั้นมีความแม่นยำเหมือนกับดูดวงผ่านไลน์กับ
อาจารย์เหมือนดังที่ว่า จิตยิ่งนิ่งแอพยิ่งแม่นค่ะ

การดูดวงด้วยแอพนั้นโหลดเพียงครั้งเดียวก็ดูดวงได้
ตลอดการโหลดนั้นชำระเงินผ่านแอพสโตร์เพียงครั้งเดียว
ตอนโหลดเท่านั้นและไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ท
สะดวกดูได้ทุกที่ตลอดเวลาสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต
ของท่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะนอกจากท่าน
จะดูดวงได้ครบ 5 แบบเหมือนดูดวงผ่านไลน์แล้ว ยังเพิ่ม
การดูดวงโชคลาถ ดูดวงรายวันและดูดวงความรักรายวัน
ชึ่งจะไม่มีในดูดวงผ่านไลน์คุ้มค่ากับการโหลดไว้ช่วยวาง
แผนการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนพิสูจน์แล้วกับยอดโหลด
ที่มากกว่า 5000 โหลดทั่วโลกค่ะ แอพนี่ท่านสามารถ
ทำนายดวงเพื่อนโดยไม่ต้องบอกก็ได้เพียงแต่เชื่อมจิต
และนึกถึงเขาก็รู้รหัสกรรมของเขาหรือเธอได้ โดยผล
ของการดูจะเป็นรูปภาพสะดวกง่ายต่อการส่ง
คำทำนายให้เขาหรือเธอที่ท่านส่นใจค่ะ แอพนั้นมีเลือก
ทั้งในไอโฟนและไอแพทค่ะตามลิงค์ที่ อาจารย์ให้ไว้นอก
จากนี้หลังท่านโหลดแอพก็แจ้งการลงทะเบียนกับอาจารย์
ทางไลน์และปรึกษาแอพได้ทางไลน์ค่ะ
โดยส่งชื่อลงทะเบียนที่ไลน์ Line id: masterantiga

แอพธูปพยากรณ์สำหรับไอโฟน

ชื่อแอพ Horo Antiga
สำหรับ iPhone4, 4s iPhone5 iPhone6
ใช้ได้กับ iOS 6 , iOS7, iOS8
https://itunes.apple.com/us/app/horo-antiga/id807062555?mt=8

แอพธูปพยากรณ์สำหรับไอแพท
ชื่อแอพ Antiga HD
สำหรับ iPad2, iPad3, iPad4,iPad Mini
ใช้ได้กับ iOS 6 , iOS7, iOS8
https://itunes.apple.com/us/app/antiga-hd/id835003810?mt=8

ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
แขวงคำม่วน ประเทศลาว

No comments:

Post a Comment