Friday, May 22, 2015

ปลดกรรมอันเกิดจากการทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในกรรมนั้นปลดกรรมอันเกิดจากการทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในกรรมนั้น
การทำแท้งนั้นถือว่าเป็นการทำกรรมที่รุนแรงมาก เป็นวิบากกรรมหนัก เนื่องจากการทำแท้งเป็นการทำลาย ทำร้ายกระทำต่อวิญญาณที่บริสุทธิ์ ไปตัดโอกาสในการมีชีวิตของผู้อื่น วิญญาณที่กำลังจะเกิดมาเพื่อทั้งสร้างบุญกุศลและทั้งชดใช้กรรม โดยปกติ เด็กที่เกิดมานั้นหากถูกทำแท้งให้ตาย ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยังไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ ต้องอาศัยอยู่ภพของสัมภเวสี ที่ต้องอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะหมดอายุขัยจริง เช่น ถ้าเขามีอายุขัยจริง 70 ปี แต่เขาถูกทำให้ตายตอน 2 เดือน 
 เขาก็จะมีชีวิตที่ไปไหนไม่ได้อีก 69 ปี 10 เดือนจนถึงอายุขัยเขาถึงจะไปเกิดใหม่ได้ หรือถ้าเขาโชคดีได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งและมีบุญมาก ท่านเมตตาส่งบุญไปให้ได้ หรือคนที่เป็นแม่อุทิศบุญให้เขาจนมีบุญบารมีพอที่จะปรับภพภูมิหรือได้ไปเกิด ใหม่ตามกรรมของเขา  ถ้ายังไปไหนไม่ได้และเป็นดวงวิญญาณเด็ก เขาก็มักจะเกาะติดอยู่กับแม่ เพราะเขารู้แล้วว่าคนไหนเป็นแม่ เป็นคนที่จะให้กำเนิดเขา เขามีความผูกพันกันในรูปแบบของพ่อแม่ลูก ถ้าเขาแค้นเคืองอาฆาตมาก ก็จะทำให้แม่และพ่อ รวมถึงคนที่มีส่วนที่ทำให้เขาไม่ได้มาเกิดต้องพบกับความทุกข์มาก และกรรมนั้นแก้ไม่ได้อยู่แล้วยังไม่รวมกรรมเก่าของคนที่เป็นแม่และคนที่มี ส่วนร่วมด้วยแล้ว เชื่อว่าต้องพบกับยากลำบากในชีวิตขึ้นอีกเป็นหลายเท่าทวีคูณ ทั้งผู้ ที่ทำแท้ง เด็ก แม่ พ่อผู้ให้ความร่วมมือ ผู้ช่วยออกเงิน แพทย์หมอเถื่อน พยาบาล ผู้ช่วยทั้งหลายซึ่งขอกล่าวโดยร่วมว่าเป็น ผู้มีส่วนร่วมในกรรมแม้ว่าจะอ้างเหตุผลร้อยแปดในการประกอบอาชีพและจุดประสงค์เพื่อการทำแท้งให้ ลุล่วงต่างก็มีส่วนในการประกอบกรรมเหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อถึงเวลาได้รับผลของบาปกรรมนั้นแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมของแต่ละคนไป ตามความหนักเบาของส่วนร่วมในกรรมของแต่ละคนอย่างแน่นอน ผลของการทำ แท้งจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่ทำมาก เช่น อาจจะดวงตก ทำมาค้าขายไม่ขึ้น มีอุบัติเหตุไม่คาดฝัน เจ็บป่วยเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์ มะเร็งปากมดลูก เนื้องอกในรังไข่ มีปัญหาด้านความรัก ถูกทอดทิ้งหรือคู่ครองอาจจะมีชู้ บางทีอาจจะถูกทำให้เกิดปัญหามากๆจนคิดฆ่าตัวตาย เหตุเพราะวิญญาณนั้นต้องการจะไปเกิดใหม่เพื่อใช้กรรม หรือเขาขวางเอาไว้เพื่อให้แม่ของเขาหรือคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เขาตาย ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเหมือนกับที่เขาได้รับ  ทางแก้ไขมีทางเดียวคือ ต้องสร้างบุญตลอดเวลาและอุทิศให้เขา เมื่อเขาได้รับผลบุญบารมีที่มากพอแล้วเขาจึงจะสามารถอภัยให้กับผู้ที่ก่อ กรรมและสามารถไปเกิดใหม่ได้
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
แขวงคำม่วน ประเทศลาว


No comments:

Post a Comment