Monday, May 18, 2015

ผลที่บังเกิดขึ้น จากการโอนบุญ-เบิกบุญผลที่บังเกิดขึ้น จากการโอนบุญ-เบิกบุญ...!!!!
-ทำให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วนั้น ท่านจะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นสามารช่วยเหลือผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จ...
เทวดาที่รักษาเคหะสถานบ้านช่องบางหลังก็แสดงฤทธิ์แทนเจ้าของบ้าน  เปิดปิดทีวี  วิทยุและไฟฟ้าในบ้านได้เอง
ทำให้พวกโจรขโมยไม่กล้าเข้าไปยกเค้า เพราะเหมือนมีคนในบ้านทั้งที่ความเป็นจริงไม่มี...
เทวดาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้าน  ป้องกันภัยอันตรายจากพายุ  ต้นไม้โค่นล้มทับบ้าน
บ้านไหนถูกไฟไหม้แสดงว่าเทวดาไม่รักษาเพราะเจ้าของบ้านมีบาปกรรมและไม่เคยส่งบุญให้เทวดา
และเจ้ากรรมนายเวร ..
-ทำให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดการจองเวร..
-ทำให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์  สัตว์ทั้งหลายไปทางไหนมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น...
การเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดจากภัยอันตราย....
-ธุรกิจการค้า  หน้าที่การงาน จะราบรื่น  จะพบช่องทางทำมาหากินที่แจ้งชัด
ถ้าตกงานก็ได้งานทำ  ถ้าเจ้านายเกลียดก็จะรักจะชอบ..
-ร้านอาหาร  ร้านขายของ  จะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิมและอย่าลืม  ถ้ามีคนเข้ามาอุดหนุนให้อธิษฐานบุญ
ให้แก่เทวดาที่รักษาลูกค้าที่มาอุดหนุนทันที ต่อมาเทวดาก็จะดลใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก...
-จะหลับก็ง่าย  จะนอนก็สบาย  ไม่ต้องใช้ยานอนหลับ  ไม่ต้องสะดุ้งผวาตกใจแม้ฝันก็ฝันดี  สุขภาพก็จะแข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน...
-ครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขกับความเข้าอกเข้าใจกัน..
-เพื่อนบ้านที่เขม่นชิงชัง เป็นเกาเหลาต่อกัน  ก็หันกลับมาเป็นมิตรรักใคร่ใยดี  ให้ความเกรงใจซึ่งกันและกัน...
ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก

No comments:

Post a Comment