Tuesday, April 28, 2015

แปลกแต่จริงแผ่นดินไหวที่เนปาล

วันที่ 27 เม.ย.58 ดินแดนเนปาลเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว กลิ่นคาวเลือดบูชายัญคละคลุ้ง
ถ้าใครจำได้ปลายปีที่แล้วเพจนี้เคยเผยแพร่เหตุสลดที่หมู่บ้านปาริยะปุระ เขตชายแดนเนปาล ต่อกับอินเดีย ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน และที่ต่างๆ ที่นับถือเจ้าแม่กาธิมัย เทพเจ้าฮินดู ได้หลั่งไหลกันมากว่า 2 ล้านคน (จากประชากรประเทศเนปาล 28 ล้านคน )มีการประกอบพิธีกรรมบูชายัญ เจ้าแม่กาธิมัย ที่จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี โดยวิธีการ ฆ่าสัตว์ วัว ควาย แพะ ฯลฯ หรือแม้แต่หนู ด้วยวิธีการ "ฟันคอจนตาย 5 แสนตัว " กลิ่นเลือดคละคลุ้งไปทั้งหมู่บ้าน...ผ่านไป 5 เดือน ดินแดนเนปาล และแถบนั้น วิปโยคด้วยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงคร่าชีวิตประชาชน ส่วนใหญ่นับถือฮินดู ไปแล้วกว่า 3,700 ราย บาดเจ็บราว 7,000 ราย และพบผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังเพิ่มอยู่ตลอดเวลา แต่น่าแปลกที่สถูปสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่มีคำสอนห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต กลับไม่มีความเสียหายใดๆทัวร์คนไทยจากภาคใต้ที่ไปตามรอยพระพุทธองค์ เกือบ 40 คน ปลอดภัย นักศึกษาไทยที่ไป สถานทูตเช็คแล้ว ปลอดภัยทุกคน วัดไทยปลอดภัย และกลายเป็นแหล่งหลบภัย และแหล่งแจกอาหาร ของประชาชน และนักท่องเที่ยวหลักคำสอนที่เรียกว่าศีล ที่พระพุทธองค์สอนมาแต่โบราณ ล้วนทำให้คนพุทธดำรงชีวิตแบบสายกลาง และไม่เบียดเบียนกัน...ไม่ได้ต้องการตำหนิความเชื่อใคร เพราะสมัยพระพุทธองค์ได้มีคำสอนเรื่องบาปจน "ต้องธรณีสูบ" เตือนใจชาวพุทธมานานกว่า 2,560 ปีแล้ว

No comments:

Post a Comment