Monday, April 27, 2015

คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์คาถาปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์
(คาถาของหลวงปู่ทวด)
ตั้งนะโม 3 จบ
นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้
ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ
ให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยาบถสบายๆ จากนั้นให้ผู้สวด
นึกเห็นภาพของหลวงปู่ทวด ไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้ว
เพื่อเจริญสมาธิ ภาวนา แล้วกล่าว
"ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่
เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว"
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
แขวงคำม่วน ประเทศลาว


No comments:

Post a Comment